fbpx

Avtalsvillkor

Vid anmälan till språkstudier via GoMezzo Academy (härefter GoMezzo) som svensk student ingår du ett bindande avtal med Framtidsbyrån AB som kommer sköta dina juridiska kontakter med skolan/skolorna. Du som student betalar ALDRIG något extra när du gör din bokning genom GoMezzo utan skolornas priser tillämpas och du är berättigat till stöd och råd ifrån GoMezzo båda före och under hela studietiden. Som privatperson omfattas du samtidigt av ett starkt svenskt konsumentskydd och inte av konsumentskydd i det landet där skolan finns.

Depositum vid anmälan Efter det att du har fått vår bekräftelse på att vi mottagit din anmälan betalar du in ett icke återbetalningsbart depositum på 150 EUR*. Denna avgift drar vi av från den totala kursavgiften vid din slutbetalning. Detta är ingen extra kostnad.

* Vissa skolor har högre depositum och vi kommer då meddela detta i ansökningsprocessen. De flesta universitet kräver en procentuell förskottsbetalning.

Bekräftelse och betalning Vi sänder en skriftlig bekräftelse med information och faktura. Det vanligaste är att full betalning görs senast 6 veckor innan studiestart. Senaste datum för betalning anges på fakturan. Betalning sker till GoMezzo’s i skolans valuta.

Finansiering med studiemedel från CSN  Om du behöver söka studiemedel och lån hos CSN hjälper GoMezzo dig med processen helt kostnadsfritt. Det är viktigt att du meddelar GoMezzo om du blir försenat med en betalning p.g.a. sena utbetalningar ifrån CSN så skolan kan informeras i tid. Normalt utbetalar CSN kursavgiften 4 veckor innan kursstart.

Försäkring Se över dina försäkringar före avresa. I samarbete med Gouda reseförsäkringar kan vi erbjuda en speciellt anpassad försäkring för utlandsstudier. Vid t ex avbrutna studier på grund av sjukdom kan du få kvarvarande kurskostnader återbetalda. Se gärna vår information om vad som ingår i denna fördelaktiga studerandeförsäkring. Kan beställas för en kurs som är 4 veckor eller längre.

Avbeställning Avbeställning måste ske skriftligt och skickas till oss via post eller e-post. Kontakta oss för att vara säker på att avbeställningen har mottagits av oss. Datum för din avbokning är avgörande för hur eventuell återbetalning av kursavgifter sker och i det fall att du inte har hunnit betala kurs och inkvartering är du skyldig att betala avbokningsavgifter enligt nedan.

Avbokar du 30 dagar eller mer före kursstart återbetalas avgiften för kurs och inkvartering med avdrag för betalade depositum samt en eventuell avbokningsavgift hos skolan.  Avbokningsavgift varierar beroende på skola. Hör med oss vilka avbokningsregler som gäller för den skola du är anmäld till.

Avbokar du mellan 30 dagar och 14 dagar före kursstart återbetalas avgiften för kurs och inkvartering med avdrag för vår avbokningsavgift på 125 EUR, depositum samt en eventuell avbokningsavgift hos skolan.

Avbokar du mellan 13 dagar och den sista vardagen (oftast 3 dagar) före kursstart återbetalas avgiften för kurs och inkvartering med avdrag för vår avbokningsavgift på 250 EUR, depositum samt en eventuell avbokningsavgift hos skolan.

Avbokar du senare än 3 dagar före kursstart har du inte rätt att återfå någon betalning.

Antalet dagar före kursstarten som du gjort din avbokning, avgör hur stor del av kursavgiften som återbetalas och hur stor din avbokningsavgift är.

Avbruten kurs Om du av någon anledning måste avbryta en påbörjad kurs kan inte GoMezzo ställas ansvarig för återbetalning av avgift för kvarvarande kurs och inkvartering. Ett bra skydd ger en Studerandeförsäkring tex vid sjukdom som kan täcka kostnader, t ex återbetalning av återstående avgifter för kurs och boende.

Ändring av bokad kurs Vid ombokning av kurs eller boende vid samma skola är vår avgift 250 EUR. Vid ändringar efter kursstart gäller skolans egna regler.

Ändring av kurs från skolan Undantagsvis kan en deltagares nivå inte finnas för gruppundervisning enligt bekräftad bokning. Ersättning sker vanligen i form av individuella lektioner som motsvarar värdet av den betalda gruppkursen.

Nationella och lokala helgdagar Vid nationella och ibland lokala helgdagar håller skolorna stängt och det sker ingen undervisning. Någon ersättning för förlorade lektioner lämnas inte. I de flesta fall erbjuder skolan någon extra aktivitet eller utflykt, eller du kanske får delta i helgfirandet.

Ansvar Vi förbehåller oss rätten att kunna göra ändringar i våra uppgifter på hemsida och skriftlig kursinformation. Vi reserverar oss för ändringar utanför vår kontroll vad gäller skolans program för kursinnehåll, fritidsaktiviteter och utflykter eller valutakursförändringar som kan påverka priser som överenskommits med kund.

Om eventuella problem eller klagomål uppstår under kursens gång ska deltagaren kontakta skolans ansvariga personal på plats och framföra problemet. Skolan måste få en möjlighet att ta del av problemet och kunna åtgärda det på bästa möjliga sätt. Alta ska också kontaktas samtidigt för att kunna hjälpa till att lösa ditt problem. Klagomål kan inte åtgärdas efter kursens slut. Fel och problem är oftast inte möjliga att åtgärda efter kursens slut.

Vidare fritar GoMezzo sig ansvar för skada som drabbar kursdeltagare på grund av strejk, naturkatastrof, brand, force majeure eller annan händelse som är orsakad av kursdeltagaren själv.

COVID19

Med anledning av pågående COVID19 epidemi har språkskolor och universitet införd mer flexibla regler. Stängs en skola p.g.a. COVID19 utbrott erbjuds i normalfallet studenten att ersätta med distanskurs under tiden som skolan måste hålas stängd eller alternativt att studenten pauser sina studier under tiden skolan är avstängd. Det är skolornas regler som gäller men ombokningar i sådana situationer gör GoMezzo kostnadsfritt.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar!